5 minuter med
Mats Engström, vd

Mats Engström, bosatt i Västerås, är sedan inledningen av mars månad 2018, ny vd för Aros Bygg & Förvaltning AB. Mats kommer närmast från posten som vd i den börsnoterade säkerhetskoncernen Confidence International AB. Nu har arbetet börjat för att ta Aros vidare mot nya mål efter en tid av volymtillväxt.

Vad kommer en ny vd innebära för bolagets erbjudande, kunder, medarbetare och samarbetspartners och hur ser den framtida resan ut?


Mats Engström, vd

Aros med 130 mycket kompetenta och engagerade medarbetare har en fantastisk potential och tillsammans ska vi vidareutveckla bolaget till nästa nivå. Jag är stolt och hedrad av det förtroende jag fått av Styrelsen och våra ägare i att leda Aros på den fortsatta resan, säger Mats Engström.


AROS VÄG FRAMÅT

Utgångsläget för att vidareutveckla Aros till en ny och högre nivå är idag mycket gott. Förflyttningen ska ske genom en satsning på specialisering, noggrann positionering och med fokus på lönsamhet.

Förutsättningar för framgång står bland annat att finna i den starka förändrings- och innovationsviljan som genomsyrar organisation och medarbetare. Till detta har vi den stora förmån det innebär att kunna bygga vidare på befintligt goda relationer till vår breda bas av kunder.

Utgångsläget är gott, men det finns ett flertal viktiga utmaningar. Konkurrensen i byggbranschen är knivskarp och marginalerna är generellt låga. För att vara framgångsrik och uthålligt lönsam måste vi ha en hållbar konkurrensstrategi. – Ska vi vara bäst kan vi inte göra allt överallt.

Efter uppnådda mål för volymtillväxt, väljer vi nu att dra ner på bredden i vårt erbjudande. En fortsatt strävan efter volym skulle riskera att göra vårt erbjudande spretigt och påverka lönsamheten vilket varken gynnar oss eller våra kunder. Nu tar vi steg för att renodla och mer strikt arbeta inom områden där vi idag har ledande specialistkompetens, relationer och lönsamhet. Genom att konsolidera i den positionen kan vi fokusera och förstärka vår kapacitet i syfte att ta och befästa rollen som byggspecialist i Mälardalen.

I en position som specialist står vi starkare och kan än mer effektivt satsa på kompetensutveckling av våra medarbetare för att skapa branschens vassaste team. Det är ett känt faktum att branschen i sin helhet lider av resursbrist och rekryteringsarbetet är en tuff utmaning. Vi behöver vara på topp för att attrahera nya kompetenta medarbetare på denna bristmarknad genom att erbjuda plats för den som verkligen brinner för sitt yrke.

Organisatoriskt väljer vi nu att samla vår entreprenadverksamhet i en gemensam enhet från tidigare tre enheter under föregående ledning. Vi inleder nu även ett rekryteringsarbete där vi söker en handfull positioner på tjänstemannasidan samt även förstärkningar till vårt team med hantverkare.

KUNDEN I FOKUS

Vår hemmamarknad är Mälardalen med aktiv prioritering av projekt med fokus på lönsamhet och tätt partnerskap med kunden. Partnerskap med kund innebär att vi ska befinna oss nära kunden och få förståelse för deras verksamhet och utveckling.

Utifrån vår insikt om kundens vardag, framtidsplaner och utmaningar ges en unik möjlighet att använda Aros som rådgivande partner för alla typer av bygg- och fastighetsbehov. Insikterna och samarbetet ger oss förmågan och kompetensen att effektivt leverera anpassade lösningar, vare sig det avser om-, till- eller nybyggnation.

HÖRNSTENAR FÖR UTVECKLING

Bland annat ska vi prioritera och ge utrymme till att vidareutveckla våra befintliga styrkor. Bland dessa är innovation och metodutveckling för att bygga och arbeta smartare.

Vi ska uppmuntra och dra fördel från våra medarbetares inneboende förändring- och förbättringsvilja och genom digitalisering av utvalda områden stödja och stärka utförande och planeringsarbete.

Att arbeta och bygga grönare är inte en kostnad utan en investering. Vi satsar nu vidare på att reducera resursläckage både i form av tid och material. Som ledande entreprenör och samhällsbyggare når vi lönsamhet i att föregå krav och regler, både från myndighet och kunder, istället för att föregås. Även här kan ett digitaliseringsarbete stödja processerna som syftar till en grönare verksamhet.

RELATIONER, ARBETSGLÄDJE OCH LÖNSAMHET

Medarbetare som trivs i sin yrkesroll och som ges utvecklingsmöjligheter både för sig själv och sin grupp har lättare att etablera en produktiv relation med kunden. Genom att satsa på den egna kompetensen och arbetsmiljön kan vi skapa marknaden bästa team.

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Affärsutveckling sker kontinuerligt och här ska arbetet intensifieras ytterligare. Vi ska förbättra våra metoder för att på bästa sätt hjälpa våra kunder utifrån våra styrkor och kompetensområden. Formerna för samverkan ska utvecklas i syfte att komma ännu närmare kunden och därigenom kunna utforma nya och förbättra våra befintliga erbjudanden.

Ett strategiskt kvalitetsarbete har inletts där vi sätter en standardiserad metodik genom hela vår värdekedja för att säkerställa en jämn och hög kvalitet i varje byggsituation.

Metodutveckling är ett av de områden där vi redan lägger mycket energi men där tempot ska höjas och processerna förfinas. Genom metodutveckling kan vi bli en smartare och mer kostnadseffektiv byggare. Bland annat ska nya metoder reducera resursåtgång för en mer grön och hållbar verksamhet med lägre kostnader. Nya metoder ska höja vår lönsamhet och öka konkurrenskraften i våra anbud till fördel för kunden och vår miljö.

Aros kundtrappa bygger på branschledande erbjudanden, kompetens och långsiktiga relationer inom Förvaltning – Byggservice – Entreprenad.

 


FÖLJ MED PÅ VÅR RESA

Följ oss på vår hemsidan och linkedin eller kontakta oss för ett samtal
eller mer information om Aros och framtiden.

Mats Engström, vd
E-post