Aktuellt

2022-03-01

Nytt kontor


I väntan på att vi skall flytta in i nya lokaler sitter vi tillfälligt på Friledningsgatan 8, övervåningen på Beijers lokaler.

Välkomna!

2021-11-26

BTH Bygg Västerås AB


Den 1 augusti 2021 förvärvade BTH Bygg AB verksamhet och personal från Aros Bygg & Förvaltning AB som sedan 19 maj 2021 befinner sig i företagsrekonstruktion. Ett nytt dotterbolag bildades för ändamålet – Nya Aros Bygg AB.

Då Nya Aros Bygg AB idag lätt riskerar att förväxlas med rekonstruktionsbolaget Aros Bygg & Förvaltning AB väljer vi att byta namn till BTH Bygg Västerås AB. Vi ser därmed fram emot en nystart där det tydligt framgår att vi är ett nybildat bolag. Vi ser fram emot att skapa långsiktiga och lösningsorienterade relationer med beställare och samarbetspartners.

”Vårt nya namn kommer att hjälpa oss på vägen genom att skapa större möjlighet till igenkänning tillsammans med vårt moderbolag BTH Bygg AB” säger Johan Backman, VD BTH Bygg Västerås.

Tillsammans beräknas BTH Bygg AB och BTH Bygg Västerås AB få en årsomsättning på drygt 500 mkr samt sysselsätta mer än 110 medarbetare samt ett stort antal underleverantörer.

För frågor, vänligen kontakta:

Claes Holmberg, VD BTH Bygg AB, claes.holmberg@bthbygg.se

2021-08-19

BTH Bygg förvärvar verksamheten


BTH Bygg förvärvar verksamheten
Den 1 augusti 2021 förvärvar BTH Bygg AB verksamheten som tidigare bedrivits i Aros Bygg & Förvaltning AB.
Samtlig personal har gått över till, det av BTH Bygg bildade, dotterbolag med namnet
Nya Aros Bygg AB.
Aros Bygg & Förvaltning AB, som i nuläget befinner sig i rekonstruktion, kommer slutföra alla sina pågående projekt genom att hyra in personal från Nya Aros Bygg AB.
Företagsrekonstruktionen i Aros Bygg & Förvaltning AB kommer därmed att fortsatt hanteras under ordnade former.