Aros Bygg renoverar kulturbyggnader på Ängsö för Westmannastiftelsen

Västerås 1 juni, 2020 – Aros Bygg & Förvaltning, genomför, på uppdrag av Westmannastiftelsen, renovering av kulturbyggnader på Ängsö utanför Västerås. Aros fick renoveringsuppdraget efter en kraftig tromb på Sjöslätt, Ängsö, som skadade en äldre ekonomibyggnad.

Renoveringen har bland annat omfattat taket på 1800-talsbyggnaden som nu har renoverats med återläggning av gammalt tegel, delar av panelen har bytts varpå byggnaden ommålats. Utöver Sjöslätt har Aros uppdrag även inkluderat renovering av två lägenheter i Palmbyggnaden, en byggnad troligen från 1700-talet, där mycket omsorg lagts ner att bevara byggnadens gamla karaktär.

”Aros Bygg har utfört ett renoveringsarbete av högsta kvalitet och i en mycket bra dialog med oss som kund. Under arbetets gång har vi fått ett proffsigt bemötande och Aros har varit mycket lyhörda för våra önskemål och behov”, säjer Patrik Andersson, vd Westmannastiftelsen

”Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att genomföra denna typ av förtroendeuppdrag och med det kunna bidra till att värdefulla kulturmiljöer bevaras för kommande generationer. Att arbeta i känsliga kulturmiljöer kräver specialistkompetens och erfarenhet . Bland annat behöver våra hantverkarteam använda sig av många av de tekniker och material som användes vid förra sekelskiftet. Klassiskt hantverkskunnande kan med detta bibehålls och Aros bygger ytterligare kompetens som stöd för andra fastighetsägare i bevarandet av vårt kulturarv”, säjer Mats Engström, vd Aros Bygg och Förvaltning

 

För mer information kontakta

Mats Engström, vd Aros Bygg och Förvaltning AB

Telefon direkt: +46 (0)76 500 50 08

mats.engstrom@arosbygg.se

Om Westmannastiftelsen & Ängsö

Westmannastiftelsen är en naturstiftelse vars stiftare är Västmanlands kommuner och landsting samt Heby kommun och grundades 1967. Stiftelsens lever efter stadgar från 2012 och ändamålet är att vårda och bevara friluftsliv samt att verka för bevarandet och skyddandet av den västmanländska naturen och landskapsbilden.

Ängsö är idag det område som stiftelsen äger och även förvaltar. Detta har stiftelsen gjort sedan 1971, då Ängsö köptes av familjen Piper. Därutöver äger stiftelsen två fastigheter på fastlandet (Björksta-Vedby 1:1 och Kungsåra-Kvistberga 1:2), strax norr om Ängsö. Delar av dessa fastigheter hyrs ut som golfbana.

Ängsö, som är ett naturreservat, är ett populärt område för naturupplevelser och rekreation. Det finns ett antal fina badplatser, många sevärdheter samt fina vandringsleder. Det går även att nå Ängsö med öar med båt. Det finns flera bryggor eller frihamnar att lägga till vid.