CapMan väljer Aros Bygg för hyresgästanpassning av 11,000 kvm för ASSA ABLOYs räkning.

CapMan Real Estate och Aros Bygg och Förvaltning har idag tecknat entreprenadavtal avseende byggnation, installations- och anläggningsarbeten i kvarteret Vintergatan 19 i Eskilstuna. Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av drygt 11,000 kvm befintliga produktions- och kontorslokaler samt markarbeten om ca 17,000 kvm för hyresgästen ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB. Arbetet påbörjas omgående och är färdigställt till sommaren 2021.

Beställaren CapMan Nordic Real Estate II, förvärvade kontors- och industrifastigheten i Eskilstuna av
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB i mars 2018 med ASSA ABLOY som avtalad hyresgäst. Efter beslut att förlänga hyresavtalet om 11,000 kvm för en period om 12 år, upprustas och anpassas nu de befintliga lager-, produktions- och kontorslokalerna. Som en del av det nya avtalet sker samtidigt en ombyggnation där ytterligare 1,500 kvm av industriytan konverteras till ny kontorsdel anpassad för ASSA ABLOYs behov.

”I Aros Byggkoncernen har CapMan funnit en kompetent och välmeriterad partner med stor förståelse för våra och våra hyresgästers specifika behov. Vi väljer därför att teckna avtal med Aros och ser fram mot ett framgångsrikt samarbete”, säger Per Tängerstad, Partner på CapMan.

”Aros Bygg tackar för förtroende och gläds åt möjligheten att inleda ett samarbete med CapMan. Hyresgästanpassningar, vilka ofta genomförs i en aktiv driftmiljö, är sedan länge ett område där vi besitter hög kompetens och har lång erfarenhet”, säger Mats Engström, vd på Aros Bygg och Förvaltning.

För mer information kontakta

Mats Engström, vd Aros Bygg och Förvaltning AB

Telefon direkt: +46 (0)76 500 50 08

mats.engstrom@arosbygg.se

Om Aros Bygg och Förvaltning

Aros är ett modernt, effektivt och miljömedvetet byggföretag med verksamhet inom Entreprenad, Byggservice och Fastighetsförvaltning. Aros strävar efter att bli kundens prioriterade partner genom metodutveckling, hållbarhetsfokus och nära samverkan med kund. Koncernen har ca. 130 medarbetare och kontor finns i Västerås och i Köping via dotterbolaget KAK byggen AB. Bolagets kunder återfinns främst inom industri, fastighetsägare och fastighetsutvecklare och inom offentlig sektor. Aros är medlem i Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier och Västmanlands Byggmästareförening.

CapMan Real Estate väljer Aros

Om CapMan Real Estate

CapMan Real Estate har ett team bestående av 38 medarbetare i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn och Oslo och förvaltar fastigheter till ett värde av drygt 2,5 miljarder euro. CapMan Nordic Real Estate II är en fond om totalt 425 miljoner euro och etablerades i augusti 2017. Fonden fokuserar främst på förvärv av kontor, industri, detaljhandel och bostadsfastigheter belägna på etablerade marknader i större nordiska städer.