Jobba hos oss

Vi söker kontinuerligt kompetent personal som vill vara med och utveckla BTH Bygg Västerås. Vårt mål är att skapa en trygg och trivsam arbetsplats med utrymme för personlig utveckling. Genom frekventa medarbetarsamtal skapar vi en dialog mellan medarbetare och arbetsgivare, så att vi förstår varandra, arbetar mot samma mål och att vi mår bra på vägen dit.

Lärlingar

Vi har ett väl etablerat samarbete med ett flertal skolor i Västmanland avseende lärlingar. Ett viktigt mål är att varje lärling ska ha en handlings- och utbildningsplan.

Vi genomför regelbundna uppföljningsträffar under utbildningen för att fånga upp kunskapsnivån och se över om lärlingen saknar något moment. För oss handlar det om att forma lärlingen så att han/hon blir en bra yrkesarbetare som trivs och stannar hos oss.

Praktikanter

Vi vet att vår bransch har stora rekryteringsbehov under de kommande åren och med det i åtanke tycker vi att det är viktigt att ta emot praktikanter från både högskola och yrkesskola. Det är positivt att bidra till att studenter kan få komma i kontakt med näringslivet och skaffa sig arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Att bidra till en kontinuerlig kompetensutveckling är värdefullt både för oss, studenten och branschen.

Vill du bli en av oss?

Platschef, projektledare, arbetsledare eller hantverkare. Vi har alltid behov av kompetent personal och rekrytering till BTH Bygg Västerås sker löpande. Oavsett om vi har en tjänst utannonserad eller inte, är du alltid välkommen med en ansökan. Skicka in CV, personligt brev, yrkesbevis eller dokumenterad utbildning till: rekrytering@bthbygg.se