Ledningsförändringar

2021-03-21

Ledningsförändringar


Styrelsen för Aros Bygg och Förvaltning har idag utsett Roland Erixon till tf VD för bolaget.

Roland Erixon var med och grundade bolaget 1994 och är fortfarande en av huvudägarna. Rolands breda kompetens och långa erfarenhet är viktiga förutsättningar när bolaget nu går in i en ny fas.

Mats Engström lämnar samtidigt rollen som VD efter tre års arbete, han kommer under sin uppsägningstid att vara bolaget behjälplig med frågor initierade av styrelsen.
Mats har haft en viktig roll och gjort avgörande insatser för att vi nu kan ta nästa steg i bolagets utveckling.
Vi riktar ett stort tack till Mats för hans insatser under åren i Aros Bygg och Förvaltning.

Jan-Erik Westlund, styrelseordförande

Vid frågor kontakta :

Jan-Erik Westlund 073-0233630
Roland Erixon 070-3751330
Anton Olsson 070-3751350