Om oss

Välkommen till BTH Bygg Västerås AB
____________________________________________________________________________________________________

Den 1 augusti 2021 förvärvade BTH Bygg AB verksamhet och personal från Aros Bygg & Förvaltning AB som sedan 19 maj 2021 befinner sig i företagsrekonstruktion. Ett nytt dotterbolag bildades för ändamålet – BTH Bygg Västerås AB

Vi ser därmed fram emot en nystart där det tydligt framgår att vi är ett nybildat bolag. Vi ser fram emot att skapa långsiktiga och lösningsorienterade relationer med beställare och samarbetspartners.

Genom denna affär utökar BTH Bygg-koncernen sitt verksamhetsområde till att omfatta Storstockholm, Uppsala och Mälardalen.

Tillsammans beräknas BTH Bygg och Nya Aros Bygg få en årsomsättning på drygt 500 mkr samt sysselsätta mer än 110 medarbetare samt ett stort antal underentreprenörer.

För frågor, vänligen kontakta;

Claes Holmberg, VD BTH Bygg AB, claes.holmberg@bthbygg.se