Entreprenad

Vi bygger från idé till färdig produkt och levererar ändamålsenliga lösningar. Här kan vi visa fördelen med vår organisations breda kompetens, nyttan med vårt nära samarbete med kunder och samarbetspartners samt förtjänsten av de korta beslutsvägarna som gynnar ett kostnadseffektivt resultat.

Utöver de bostadsprojekt vi utför, bygger vi kommersiella byggnader så som kontor, affärslokaler, hotell och offentliga byggnader tex lokaler inom vård och skola, mm